hütletmek işlik

Batly urmak, batly degirmek, symsyklak.

  • Alýoşa, indikile şunuň ýaly bolanda, maňa söz hem aýtma-da, ýöne böwrüme hütledäý! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem hütletmek - hütledýär, hütleder, hütledipdir.