gahat ga‧hat

Seýrek duş gelýän, gyt.

  • Çarwa çopan-çoluga gahat bolup örüler, tokaýda hem düzlerde gygyryşdy börüler. (Ş. Kekilow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gahat - gahady.


Duş gelýän formalary
  • gahatlyga
  • gahatlygam
  • gahatlyk
  • gahatlykda
  • gahatlykdan