gaharlandyrmak ga‧har‧lan‧dyr‧mak işlik

Gaharyny getirmek, gazaplandyrmak.

  • Onuň bütin göwresi özüniň alaçsyzlygyna düşünip, tukat gaharlandyrýan biderek dözmezçilik döredýärdi. (M. Gorkiý, Ene)


Duş gelýän formalary
  • gaharlandyrardy
  • gaharlandyrdy
  • gaharlandyrmak
  • gaharlandyrypdy
  • gaharlandyrýan
  • gaharlandyrýar
  • gaharlandyrýardy