gaharlanmak ga‧har‧lan‧mak işlik

Gaharyň gelmek, gaharyň gyzmak, herrelmek, dazarylmak, gazaplanmak.

  • Saňa gardaş, bu wagt gaharlanmak, ganyň gyzdyrmak ýaraşmaz. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Nabat eje gaharlandy.