gaharly sypat

Gahar bilen, gazaply, hyjuwly.

  • Başlyk biraz gaharly dymdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Içinde çykan bir kitaby hem ýerdöläniň bir duluna baka gaharly zyňyp goýberdi.