gaharly ga‧har‧ly sypat

Gahar bilen, gazaply, hyjuwly.

  • Başlyk biraz gaharly dymdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Içinde çykan bir kitaby hem ýerdöläniň bir duluna baka gaharly zyňyp goýberdi.


Duş gelýän formalary
  • gaharlydy
  • gaharlydygyny
  • gaharlylyk
  • gaharlymyň
  • gaharlyny
  • gaharlyrak