gülälek gü‧lä‧lek

Botanika Ýazyna meýdanda bitýän ýuka ýaprakly gyzyl gül.

 • Ýaz günleri gülälekler açylyp, Gülüp bakýar Günüň altyn nuruna. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 • Gelin-gyzlar şol meýdanda şemally günüň gülälegi ýaly hereket edýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Dag, baýyrlar gök atly gyzyl gülälekden bezenipdir. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gülälek - gülälegi.


Duş gelýän formalary
 • gülälege
 • gülälegem
 • gülälegi
 • gülälegiň
 • gülälekde
 • gülälekden
 • gülälekdir
 • gülälekler
 • güläleklerem
 • gülälekleri
 • güläleklerini
 • gülälekleriň
 • gülälekli
 • güläleklik