güle

Argaç geçirer ýaly, erişleriň arasyny açmaga hyzmat edýän, keseligine duran goşa gargynyň daşyna saralan eriş-dokma tara guraly.