güle gü‧le

Argaç geçirer ýaly, erişleriň arasyny açmaga hyzmat edýän, keseligine duran goşa gargynyň daşyna saralan eriş-dokma tara guraly.


Duş gelýän formalary
  • güle-de
  • gülede
  • güleli
  • gülem
  • gülesi
  • gülä
  • güläni