dumly-duş

[dumly-du:ş]

Çar töwerek, daş-töwerek.

  • Dumly-duşdan ýagyp gyzylly şaýlar, Haly üstünde turdy kümüşden depe. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

  • Atlaryň üstündäki ykjam oturan jigitleriň üstüne dumly-duşdan gül ýagdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Dumly-duş gum-guklukdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)