duman

[duma:n]

Dury däl howa, ümür, tot.

 • Gazap donun geýip çozanda duşman, Abananda üstümize ol duman. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • dumana
 • dumanam
 • dumanda
 • dumanlar
 • dumanlary
 • dumanlaryň
 • dumanly
 • dumanlyk
 • dumanmy
 • dumansyz
 • dumany
 • dumanydyr
 • dumanyn
 • dumanyna
 • dumanynda
 • dumanyndan
 • dumanyny
 • dumanynyň
 • dumanyň