duralga

 1. Otly, awtobus we ş. m. gatnaw serişdeleriniň ýolagçylary mündürýän we düşürýän ýeri, durýan ýeri.

  • Ol säher bilen turup, awtobus duralgasyna gönükdi. («Edebiýat we sungat» gazeti)

 2. Göçme manyda Ykrar, lebiz.

  • Onuň belli bir ýagdaýy, belli bir duralgasy ýokdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • duralga-da
 • duralgada
 • duralgadan
 • duralgalam
 • duralgalar
 • duralgalara
 • duralgalarda
 • duralgalardaky
 • duralgalardyr
 • duralgalary
 • duralgalarydyr
 • duralgalaryna
 • duralgalarynda
 • duralgalaryndaky
 • duralgalaryndan
 • duralgalaryny
 • duralgalarynyň
 • duralgalaryň
 • duralgaly
 • duralgam
 • duralgamda
 • duralgamyz
 • duralgany
 • duralganyň
 • duralgasy
 • duralgasydyr
 • duralgasyna
 • duralgasynda
 • duralgasyndaky
 • duralgasyndan
 • duralgasyny
 • duralgasynyň
 • duralgaň
 • duralgaňdan