dura-bara

Kem-kemden, ýuwaş-ýuwaşdan, assa-assa, gitdikçe.

  • Biri-birimizi tanap, Dura-bara halaşdyk. (B. Kerbabaýew, Eserler toplumy)

  • Iňrik dura-bara garalyp, takyry-da öz içine gabap alyp barýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)