düzzüm düz·züm at

Ýere çyzyk çyzylyp we oňa çöp goýlup oýnalýan oýun.

  • Käte küşt, käte düzzüm oýnaşyp, Bilmeýärler baryp habar gatany. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Kimler işsizlikden düzzüm oýnaýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ol toýda bir topary üýşüp, düzzüm oýnaýardy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
  • düzzümde
  • düzzüme
  • düzzümi
  • düzzümiň
  • düzzümler