düzzümçi düz·züm·çi at

Düzzüm oýnuna gatnaşýan, düzzüm oýnamaga ökde adam.

  • Düzzümçileriň arasynda şowhunly gürrüň gitdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • düzzümçileriň