barylmak işlik

Bir ýere gidilmek, biriniň ýanyna ýetilmek.

  • Ine, Mämmet aganyňka myhmançylyga barylýan ýol. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem barylmak - barlar, barlypdyr.