barylmak ba‧ryl‧mak işlik

Bir ýere gidilmek, biriniň ýanyna ýetilmek.

 • Ine, Mämmet aganyňka myhmançylyga barylýan ýol. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem barylmak - barlar, barlypdyr.


Duş gelýän formalary
 • barlaly
 • barlalyň
 • barlan
 • barlanda
 • barlandan
 • barlandy
 • barlandygy
 • barlandygyna
 • barlandygyny
 • barlanlarynda
 • barlanlaryndan
 • barlanok
 • barlansoň
 • barlany
 • barlanyndan
 • barlanyňda
 • barlar
 • barlara
 • barlarda
 • barlardan
 • barlarka
 • barlarlar
 • barlary
 • barlarymdan
 • barlaryn
 • barlaryna
 • barlaryny
 • barlarys
 • barlasy
 • barlaý
 • barlaýan
 • barlaýyn
 • barlyp
 • barlypdy
 • barlypdyr
 • barlyň
 • baryldy
 • baryldygyça
 • baryljak
 • baryljakdygy
 • baryljakdygyny
 • barylmady
 • barylmadygy
 • barylmadyk
 • barylmaga
 • barylmagy
 • barylmagydyr
 • barylmagyna
 • barylmagynda
 • barylmagyndaky
 • barylmagyndan
 • barylmagyny
 • barylmagynyň
 • barylmajak
 • barylmak
 • barylmakçy
 • barylmaly
 • barylmalydygyny
 • barylmalydyr
 • barylmalydyrlar
 • barylman
 • barylmandygynyň
 • barylmandyr
 • barylmasa
 • barylmazdan
 • barylmazlygy
 • barylmaýan
 • barylmaýandygy
 • barylmaýandygyny
 • barylmaýanyna
 • barylmaýar
 • barylsa
 • barylsa-da
 • barylýan
 • barylýandygy
 • barylýandygyna
 • barylýandygyny
 • barylýandygynyň
 • barylýandyr
 • barylýanlar
 • barylýanlaryny
 • barylýanlaryň
 • barylýanlygy
 • barylýanlygyny
 • barylýany
 • barylýanyna
 • barylýanyndan
 • barylýanyny
 • barylýar
 • barylýardy
 • barylýarka
 • barylýarlar