bary ba‧ry san çalyşmasy

[ba:ry]

Ählisi, hemmesi, jemi.

 • Baryňa kän salam Ata Salyhdan. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

 • Harmanlarnyň samandan köp gyzlygy, Ilatynyň bary goýun-guzuly. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

bary bilen bazar eýlemek

Bary bilen oňşuk etmek, bar zat bilen oňmak, kanagatlanmak.

 • Garly aga meni goýbermejek boldy. Bary bilen bazar eýläp, gürleşip oturmagy ýüreginden syzdyryp ýalbardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • bara
 • baradyr
 • baram
 • barydyr
 • barym
 • barymdan
 • barymy
 • barymyz
 • barymyza
 • barymyzda
 • barymyzdan
 • barymyzy
 • barymyzyň
 • barynam
 • baryny
 • barynyň
 • barysy
 • barysyna
 • barysynda
 • barysyndan
 • barysyny
 • barysynyň
 • baryň
 • baryňa
 • baryňam
 • baryňda
 • baryňy
 • baryňyz
 • baryňyza
 • baryňyzy
 • baryňyzyň