baryp ba‧ryp

Gadym eýýamda, ir wagt, bir eýýäm.

  • Hytaý baryp iki müň ýyl mundan ozal Gresiýa, Rim, Hindistan, Arabystan ýaly döwletler bilen giň söwda alyp barypdyr. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem baryp - baryby.


Duş gelýän formalary
  • barybam
  • baryp-da
  • barypdy
  • barypdyk
  • barypdylar
  • barypdym
  • barypdyr
  • barypdyrlar
  • barypsyň