barybermek ba‧ry‧ber‧mek işlik

 1. Ýuwaş-ýuwaş ýöräp gelibermek, gidibermek, ýöräbermek.

  • Yzymdan gelenlerine garaşman, ýorgan-düşegi göterip barybermeli boldum. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Baryp-gelip aragatnaşyk edibermek, ýakynlaşyk açyp başlamak.

  • Barybersene, seni Mamagül kowasy ýok. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • «Ýagşy görýär» diýip, baryberme, «berýär-ow» diýip, alyberme. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • baryberdi
 • baryberen
 • baryberende
 • baryberenlerinde
 • barybereris
 • barybereýin
 • barybergin
 • baryberipdir
 • baryberipdirler
 • baryberiň
 • baryberjek
 • baryberme
 • barybermek
 • barybermeli
 • baryberse
 • barybersene
 • baryberýär