barybermek işlik

  1. Ýuwaş-ýuwaş ýöräp gelibermek, gidibermek, ýöräbermek.

    • Yzymdan gelenlerine garaşman, ýorgan-düşegi göterip barybermeli boldum. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Baryp-gelip aragatnaşyk edibermek, ýakynlaşyk açyp başlamak.

    • Barybersene, seni Mamagül kowasy ýok. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

    • «Ýagşy görýär» diýip, baryberme, «berýär-ow» diýip, alyberme. (nakyl)