başgaça

Başga hili, öňkiden aýry, başga tüýsli, üýtgeşik.

  • Emma iýeroglifleriň formalary Müsürdäkiden bütinleý başgaça bolupdyr. (Gadymy Dünýä Taryhy)