başky

Ilkinji, birinji, başdaky, ozalky.

  • Gyşyň başky günlerinden biridi. (A, Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Gapysy hem pagtadan bolman, şol başky oturdylan köne ergenekdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)