başdaş

Erkegiň ilki öýlenen aýaly ýa-da aýalyň ilki durmuşa çykan äri.

  • Ýelliniň işiginde nahar häzirläp ýören onuň başdaş aýaly däl. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)