bögürtmek bö‧gürt‧mek işlik

[bö:gürtmek]

  1. Bögürmäge sezewar etmek, bögürip gygyrmak.

    • Göläni bögürtmek.

  2. Göçme manyda Zörledip aglatmak, gygyrdyp aglatmak.

    • Çagany bögürtmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bögürtmek - bögürdýär, bögürder, bögürdipdir.


Duş gelýän formalary
  • bögürdip
  • bögürtmek