bozuk bo‧zuk

 1. Sandan çykan, döwük, zaýalanan.

  • Altyn kümüş gözelleriň şaýydyr, Goç ýigitler bozuk jaýa seretmez. («Magtymguly Pyragy»)

  • Jigimiň oýunjak tüpeňi bozuk ýatyr.

 2. Ýoldan çykan, azgyn, betniýet.

  • Öý eýesiniň ogly bozuk hem ahlaksyz adamdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bozuk - bozugy.

göwni bozuk

seret göwün

keýpi bozuk

seret keýp

 • Keýpimiň bozuk wagtynda sen meni güldürdiň. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Çopan ogly)

niýeti bozuk

seret niýet

 • Ol, päli ýaman, niýeti bozuk adam.


Duş gelýän formalary
 • bozugym
 • bozukdy
 • bozukdygyny
 • bozukdyr
 • bozuklar
 • bozuklaryndan
 • bozuklyga
 • bozuklygy
 • bozuklygyna
 • bozuklygyň
 • bozuklyk