bozuklyk bo‧zuk‧lyk

  1. Saz dällik, haraplyk.

  2. Azgynlyk, betniýetlik, ahlaksyzlyk.

    • Aýala äsgermezlik bilen garamak, hormat goýmazlyk we çagalara jogapkärsizlik bilen garamak, jynsy bozuklygyň esasy bolup biler. (I. T. Ogordnikow, P. H. Şimbirýow, Pedagogika)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bozuklyk - bozuklygy.


Duş gelýän formalary
  • bozuklyga
  • bozuklygy
  • bozuklygyna
  • bozuklygyň
  • bozuklyklaryň