abzallaşdyrmak ab‧zal‧laş‧dyr‧mak işlik

Gerekli esbaplar, gurallar, şaýlar bilen üpjün etmek, enjamlaşdyrmak.

  • Mekdebiň miweli bagyndan we gök ekininden giren ep-esli girdeji ussahanany oňat abzallaşdyrmaga kömek etdi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
  • abzallaşdyrmaga
  • abzallaşdyrmak
  • abzallaşdyryp