abzallaşdyrylmak işlik

Esbaplar, gurallar, şaýlar bilen üpjün edilmek, enjamlaşdyrylmak.

  • Garrygala etrabynyň 4-nji ýediýyllyk mekdebinde ussahana abzallaşdyryldy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)