abunaçy

[abu:naçy]

Döwürleýin çap edilýän neşirlere ýazylyp alýan adam, abuna ýazylan adam.

  • Her edip-hesip edip, žurnaly wagtynda çykaryp, abunaçylara ýetirmeli. («Tokmak» žurnaly)

  • Abunaçylaryň sany gün-günden köpelýär.