[a:ç]

Açlygy duýýan, dok däl, zat iýmedik.

  • Kimleri aç edip, kimleri galtan, kimleriň tagtyny zer eden kanun. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Dok çaýkanman, aç doýmaz. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem aç - ajym, ajyň.

aç eşege ýük

seret eşek

  • Seniň bu penjegiň aç eşege ýük boljak.

ýarym aç

Iýmit bilen doly üpjün bolmadyk, çala mydar, ýarym dok.