abzas ab‧zas

 1. Birneme içginräk ýazylýan setir başy.

 2. Şonuň ýaly iki setir başynyň arasyndaky tekst.

  • Ol görnükli işgärleriň gazetlerde çap edilýän sözlerinden tutuş abzaslary ýat tutýardy. (N. Jumaýew, Ak derek)


Duş gelýän formalary
 • abzasa
 • abzasam
 • abzasda
 • abzaslara
 • abzaslary
 • abzaslarynyň
 • abzasy
 • abzasyny
 • abzasyň