abzas

  1. Birneme içginräk ýazylýan setir başy.

  2. Şonuň ýaly iki setir başynyň arasyndaky tekst.

    • Ol görnükli işgärleriň gazetlerde çap edilýän sözlerinden tutuş abzaslary ýat tutýardy. (N. Jumaýew, Ak Derek)