abat a‧bat

[a:ba:t]

 1. seret abadan

 2. Ýykylman-ýumrulman galan, zyýan ýetmedik, zaýalanmadyk, bitin.

  • Häzir köne obanyň abat jaýyndan bibat jaýlary köp. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Bardy egnimizde el ýaly deri, Ýokdy ol elhenjiň bir abat ýeri. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

 3. Tertibe salnan, rejeli edilen, bezelen, gurnalan.

  • Abat etsin doganymyz öýüň. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 4. Göçme manyda Ahlak taýdan arassa, bozulmadyk (adam hakda).

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem abat - abady.


Duş gelýän formalary
 • abada
 • abadam
 • abady
 • abadym
 • abadyň
 • abatdan
 • abatdygy
 • abatdyr
 • abatja
 • abatlam
 • abatlaýyn
 • abatlygy
 • abatlygyna
 • abatlygyny
 • abatlyk
 • abatlykda
 • abatlykdan
 • abatlylygy
 • abatmy
 • abatmydyr