abanmak a‧ban‧mak işlik

[a:banmak]

 1. Biriniň ýa-da bir zadyň üstüne göwräňi egmek, egilmek, birine ýa-da bir zada ýakyn durmak.

  • Özi hem ýele gapdalyndan üstüne abanyp, odunyny ezmezlige çalyşýan eken. (Myraly)

 2. Gorky salmak, howp salmak.

  • Babahan arçyn, Halnazar baý ýalylar gamçylaryny çommaldyp, üstüňize abanyp durmazlar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • abanan
 • abananda
 • abanandygyna
 • abanandygyny
 • abananok
 • abananyny
 • abanar
 • abandy
 • abandy-da
 • abandymy
 • abanjak
 • abanmagy
 • abanmagyna
 • abanmagyndan
 • abanmajakdygyna
 • abanmak
 • abanmalydy
 • abanmaz
 • abanmaýan
 • abanmaýandygyny
 • abanmaýar
 • abansa
 • abanyp
 • abanypdy
 • abanypdyr
 • abanypdyr-da
 • abanýan
 • abanýandygy
 • abanýandygyna
 • abanýandygyny
 • abanýanlygy
 • abanýanyny
 • abanýar
 • abanýardy