abanmak işlik

[a:banmak]

  1. Biriniň ýa-da bir zadyň üstüne göwräňi egmek, egilmek, birine ýa-da bir zada ýakyn durmak.

    • Özi hem ýele gapdalyndan üstüne abanyp, odunyny ezmezlige çalyşýan eken. (Myraly)

  2. Gorky salmak, howp salmak.

    • Babahan arçyn, Halnazar baý ýalylar gamçylaryny çommaldyp, üstüňize abanyp durmazlar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)