abatlamak işlik

[a:ba:tlamak]

Abat etmek, düzgüne salmak, ýerbe-ýer etmek, abadan görnüşe salmak.

  • Aýsoltan uruş odunyň ýeten ýerindäki bolan weýrançylyklary abatlamagyň gerekdigine düşünýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Ol watan haýyny däl, alyhezret, onuň pikirleri watany abatlamakda. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)