abatlamak a‧bat‧la‧mak işlik

[a:ba:tlamak]

Abat etmek, düzgüne salmak, ýerbe-ýer etmek, abadan görnüşe salmak.

 • Aýsoltan uruş odunyň ýeten ýerindäki bolan weýrançylyklary abatlamagyň gerekdigine düşünýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Ol watan haýyny däl, alyhezret, onuň pikirleri watany abatlamakda. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
 • abatlady
 • abatlam
 • abatlama
 • abatlamaga
 • abatlamagy
 • abatlamagyň
 • abatlamak
 • abatlamakda
 • abatlamakdan
 • abatlamaklyga
 • abatlamaly
 • abatlamasy
 • abatlandyklaryny
 • abatlap
 • abatlaýan
 • abatlaýar
 • abatlaýarlar
 • abatlaýyn