abatlyk a‧bat‧lyk

[a:ba:tlyk]

 1. Döwük-ýenjik dällik, bozuk dällik, ýerbe-ýerlik, abadanlyk, bitinlik.

  • Bentleriň we kanallaryň doly abatlykda saklanylmagy gerek. (Gadymy dünýä taryhy)

 2. Parahatlyk, dynçlyk.

  • Biz abatlyk-parahatlyk isleýäris. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  • Duman deý syryldy, ýok gaýgy-gamyň, Halkyň abatlygy seniň ylhamyň. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem abatlyk - abatlygy.


Duş gelýän formalary
 • abatlygy
 • abatlygyna
 • abatlygyny
 • abatlykda
 • abatlykdan