abatlanmak işlik

[a:ba:tlanmak]

Abat bolmak, abat edilmek, düzgüne salynmak, dikeldilmek, bejerilmek.

  • Watanymyz abatlansyn. Siz ýurtdaşlar, hoş geldiňiz! (Mollamurt, Saýlanan eserler)