abatlanmak a‧bat‧lan‧mak işlik

[a:ba:tlanmak]

Abat bolmak, abat edilmek, düzgüne salynmak, dikeldilmek, bejerilmek.

 • Watanymyz abatlansyn. Siz ýurtdaşlar, hoş geldiňiz! (Mollamurt, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • abatlanan
 • abatlananda
 • abatlanandan
 • abatlanandygy
 • abatlandyklaryny
 • abatlanmaga
 • abatlanmagy
 • abatlanmagyna
 • abatlanmagynda
 • abatlanmagynyň
 • abatlanmak
 • abatlanmaly
 • abatlanman
 • abatlanmaýandygy
 • abatlansyn
 • abatlanyp
 • abatlanypdyr