abşanaklamak ab‧şa‧nak‧la‧mak işlik

Aýaklaryň arasyny birneme köweldip açybrak ýöremek.

  • Ol aýaklanmadyk köşek ýaly abşanaklap, öz ejesiniň ýanyna bardy. («Tokmak» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • abşanaklap