abşanaklamak işlik

Aýaklaryň arasyny birneme köweldip açybrak ýöremek.

  • Ol aýaklanmadyk köşek ýaly abşanaklap, öz ejesiniň ýanyna bardy. («Tokmak» žurnaly)