abstragirlenmek işlik

Abstraktlaşmak, umumylaşmak.