ýorgan-düşek

Ýatylanda üste ýapynmak, aşaga düşenmek üçin gerekli ýorganlar we düşekler.

  • Onuň jaýy, ýorgan-düşegi, gap-gajy, ýeterlik iýmiti hem bar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Men ýorgan-düşegimi ýygnaşdyrdym-da, äpişgeleri açmak üçin ugradym. («Pioner» žurnaly)