üznüksiz

Arasy üzülmän, dyngysyz, birsyhly.

  • Aýsoltanyň üznüksiz sowal-jogaby Begenji biraz öwrenişdirdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Ol şelaýynlyk bilen üznüksiz gülýärdi. (A. Gowşudow, Eserler)

  • Ol elindäki dürbüsi bilen üznüksiz garaýardy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)