üzňeleşmek işlik

Aragatnaşykly ýagdaýda bolmakdan aýrylmak, baglanyşyksyz bolmak.

  • Hakykatdan üzňeleşen wagtynda realistik eserlerdäki ulaltmanyň çeperçilik ähmiýeti ýitýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)