ça

Grammatik termin Sözüň soňuna goşulyp, kiçiligi (ýorgança, kitapça) deňeşdirmegi aňlatmak, hal ýasamak (Ruşça, Arapça) üçin hyzmat edýän affiks, goşulma.

  • Durdy Aşyrça ýazyp bilmeýär.

  • «Ça» affiksi goşulyp ýasalýan sözden on sany mysal ýazyň!