byjyklamak işlik

Bir işe ýa söze ýürek gysmak, çatlamak, gyjynmak.

  • Aýsoltanyň Potdynyň sözlerine içi byjyklaýardy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
  • byjyklap
  • byjyklar
  • byjyklaýardy