byzmyk

Ýaga bişen possuk.

  • Olar byzmyk bilen gaýmakdan garynlaryny mazaly doldurypdyrlar. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem byzmyk - byzmygy.