gara bermek

Bir ýere gelmek, barmak, görünmek, kämahal görnüp gitmek, uzakdan çala görnüp gitmek.

  • Emma Süri gara bermedi. (B Gurbanow, Duşuşyk)

  • Ene kimdir birine garaşýardy, emma hiç kim gara bermeýärdi. (M. Gorkiý, Ene)

Degişli sözi