agza gelenini otlamak

Näme diýýäniňi seljermän gürrüň etmek, ýaňramak, samahyllamak.

  • Agza gelenini otlap ýörseň, seniň abraýyň bolmaz.

Degişli sözi