tykgyldy tyk‧gyl‧dy

Kiçiräk predmetler biri-birine ýuwaşja degende, arasy üzülip çykýan ses.

  • Şol wagt radiodan birnäçe tykgyldy, soňra üç gezek guguldy eşidildi. («Mydam taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
  • tykgyldyly
  • tykgyldysy