tygşytlylyk tyg‧şyt‧ly‧lyk at

[tygşy:tlylyk]

 1. Tygşytly bolmaklyk, aýawly harç etmeklik.

  • Kärhananyň tygşytlylykdan jemi gazanan peýdasy 2 million 800 müň manada barabar boldy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 2. Serenjamlylyk, düzgünlilik, tertiplilik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tygşytlylyk - tygşytlylygy.


Duş gelýän formalary
 • tygşytlylyga
 • tygşytlylygy
 • tygşytlylygyna
 • tygşytlylygyny
 • tygşytlylygynyň
 • tygşytlylygyň
 • tygşytlylykdan