tykyraşmak ty‧ky‧raş‧mak işlik

[ty:kyraşmak]

Biraz sagynyşmak, pikirlenişmek, ikijiňlenişmek.

  • Aňňatlar ilki-bada biraz dul-sul diýip tykyraşsalar-da, Halnazaryň at-abraýyna ýykgyn edip, guda boldular. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • tykyraşdylar
  • tykyraşyp