tykgyldatmak tyk‧gyl‧dat‧mak işlik

Tykgyldyly seslendirmek, tykgyldy emele getirmek.

  • Ol galamyny stola tykgyldadyp, gözlerini tutan barmaklarynyň arasy bilen oturanlara çalaja ýylgyryp göz aýlaýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tykgyldatmak - tykgyldadýar, tykgyldadar, tykgyldadypdyr.


Duş gelýän formalary
  • tykgyldadyp