okunmak işlik

Hasap etmek, oý etmek.

  • Pökgen seni duşman okunýar, şony sen pugta biläý! -- diýdi. Biderek ýerden duşman okunmak nämä gerek. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)