okunmak o‧kun‧mak işlik

Hasap etmek, oý etmek.

  • Pökgen seni duşman okunýar, şony sen pugta biläý! -- diýdi. Biderek ýerden duşman okunmak nämä gerek. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
  • okundy
  • okundylar
  • okunmak
  • okunyp
  • okunypdyrlar
  • okunyň
  • okunýar
  • okunýardy