okuwçy

  1. Bilim almak için mekdepde okaýan ýa-da bir hünäri, seneti öwrenmeklik bilen meşgul bolýan adam.

    • Aýsoltan Begenç bilen bir mekdebiň okuwçysy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

    • Sylaglanjak okuwçylaryň içinde Mährijemal hem bardy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  2. Biriniň ýolbaşçylyk etmeginde ylym alyp, onuň taglymatyny dowam etdirýän adam, şägirt.