okuwçy o‧kuw‧çy at

 1. Bilim almak için mekdepde okaýan ýa-da bir hünäri, seneti öwrenmeklik bilen meşgul bolýan adam.

  • Aýsoltan Begenç bilen bir mekdebiň okuwçysy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Sylaglanjak okuwçylaryň içinde Mährijemal hem bardy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 2. Biriniň ýolbaşçylyk etmeginde ylym alyp, onuň taglymatyny dowam etdirýän adam, şägirt.


Duş gelýän formalary
 • okuwça
 • okuwçam
 • okuwçy-da
 • okuwçyda
 • okuwçydadyr
 • okuwçydan
 • okuwçydy
 • okuwçydygyndan
 • okuwçydygyňy
 • okuwçydyk
 • okuwçydylar
 • okuwçydym
 • okuwçydyr
 • okuwçydyrlar
 • okuwçydyň
 • okuwçydyňyz
 • okuwçylar
 • okuwçylar-da
 • okuwçylara
 • okuwçylaram
 • okuwçylarda
 • okuwçylardan
 • okuwçylardyr
 • okuwçylary
 • okuwçylarydy
 • okuwçylarydyr
 • okuwçylarym
 • okuwçylarymy
 • okuwçylarymyz
 • okuwçylarymyzyň
 • okuwçylarymyň
 • okuwçylaryn
 • okuwçylaryna
 • okuwçylarynam
 • okuwçylarynda
 • okuwçylaryndan
 • okuwçylaryndanam
 • okuwçylaryny
 • okuwçylarynyň
 • okuwçylaryň
 • okuwçylaryňa
 • okuwçylaryňam
 • okuwçylygy
 • okuwçylygyna
 • okuwçylyk
 • okuwçym
 • okuwçymy
 • okuwçymyz
 • okuwçymyzy
 • okuwçymyş
 • okuwçynam
 • okuwçyny
 • okuwçynyň
 • okuwçynyňky
 • okuwçysy
 • okuwçysydyr
 • okuwçysyn
 • okuwçysyna
 • okuwçysynda
 • okuwçysyndan
 • okuwçysyny
 • okuwçysynyň
 • okuwçysyň
 • okuwçyňa
 • okuwçyňy