metgi-masgara

seret metgi

  • Etdiňiz siz meni metgi-masgara, çekdiňiz ýüzüme bäş barmak gara. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Meniň il içinde bir parça abraýym bardyr, seniň ýaly metgi masgara däldirin.